Pamboliería - Son Catiu

Prorrogam l'oferta de l'estiu 2012

Prorrogam l'oferta de l'estiu 2012

A partir de Setembre i de dilluns a divendres vos seguim oferint el Sopar Especial Selecció "pa amb oli Son Catiu" i beguda per 8.90 € (Iva inclòs)

I també...

Tafona

Oli de Mallorca

Pambolieria

Tasta els nostres olis!